9 lipca 2010

Dokumenty

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO
RACIBORSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPINACZKOWEGO

Deklaruje wolę przystąpienia do Raciborskiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego.

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………….

Data i Miejsce ur. ……………………………………………………………..

Miejsce Zamieszkania ………………………………………………………..

Nr dow. osob. …………………………………………………………………..

Pesel ……………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………..
data i podpis /imię i nazwisko/

Dodaj komentarz