8 grudnia 2010

Poprzednie reprezentacje RSW

Zarząd (działający od 2 lutego 2008r do 19 listopada 2010r.)

Prezes: Adam Hampel
Wiceprezes: Jacek Zawada
Skarbnik: Tomasz Skaba
Członek zarządu: Dariusz Kaptur

Komisja rewizyjna

Wojciech Mitręga
Adam Kotwicki

Sąd koleżeński

Wojciech Kornel
Grzegorz Pytel