7 listopada 2010

Wypożyczalnia Szpeju

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Raciborskiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego:

1.Sprzęt wspinaczkowy, należący do RSW, przechowują, konserwują i wypożyczają Kustosze uprawnieni do tego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.Miejsce przechowywania sprzętu należącego do RSW określa Zarząd Stowarzyszenia.

3. Aktualna lista sprzętu RSW oraz dane kontaktowe Kustoszów, są niezwłocznie, po dokonaniu zmian, publikowane przez Zarząd na stronie internetowej RSW.

4.Do wypożyczeń sprzętu wspinaczkowego uprawnieni są jedynie członkowie RSW z opłaconym składkami członkowskimi, którzy przedstawią Kustoszowi cel jego wykorzystania.

5.Wypożyczony sprzęt może być wykorzystywany w celach wspinaczkowych i szkoleniowych, o ile dotyczą one członków RSW, lub w ramach innych działań określonych decyzją Zarządu RSW.

6.Wypożyczenie sprzętu w celach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem jest możliwe jedynie w drodze decyzji Zarządu RSW.

7. Maksymalny jednorazowy czas wypożyczenia nie może przekroczyć 14-stu dni. Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe po uzyskaniu zgody Kustosza.

8.Niezwrócenie wypożyczonego sprzętu w terminie skutkuje brakiem możliwości wypożyczania go przez okres 6-ciu miesięcy.

9.Osoba wypożyczająca sprzęt ma obowiązek oddania go w stanie takim, w jakim go otrzymała, z uwzględnieniem zużycia w ramach deklarowanego celu wykorzystania.

10.Wszelakie uszkodzenia lub zużycie sprzętu, mogące ograniczyć jego dalsze stosowanie, wypożyczający zobowiązany jest zgłosić Kustoszowi w czasie zwrotu sprzętu.

11.Wypożyczający odpowiada materialnie za wypożyczony sprzęt. W przypadku jego utracenia lub zniszczenia, które powstało w wyniku zaniedbania Wypożyczającego, Zarząd Stowarzyszenia określa formę i czas refundacji strat (odkupienie sprzętu, zakup innego w kwocie równej wartości utraconego sprzętu).

12.W przypadku utracenia lub zniszczenia sprzętu w wyniku szkolenia członków RSW, odstępuje się od roszczenia sprzętowego lub finansowego wobec wypożyczającego sprzęt.

13.W przypadku samoistnego utracenia lub zniszczenia sprzętu w czasie działań wspinaczkowych (np. w wyniku wypadku, działań ratowniczych, itp.), Zarząd Stowarzyszenia może odstąpić od roszczenia materialnych wobec wypożyczającego.

14.Kustosz ma obowiązek na bieżąco monitorować stan sprzętu oraz niezwłocznie informować Zarząd o konieczności jego kasacji, wynikającej z nadmiernego stopnia zużycia.

15.Decyzję o kasacji sprzętu podejmuje Zarząd RSW.

16.Osoba która przywłaszczyła sobie sprzęt lub zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia, nie odkupiła zgubionego, uznana jest za działającą na szkodę Stowarzyszenia i decyzją Zarządu RSW może zostać pozbawiona części praw członkowskich lub wydalona z RSW.

Aktualny Kustosz Wypożyczalni RSW:

Darek Kaptur

Lista dostępnego szpeju:

Typ sprzętu Firma Model ilość uwagi
Lina statyczna tendon   1 100m
Drabinka sznurowa Wyrób własny   1  
Odcinki lin     2  
kask Salewa Toxo 2  
Przyrząd zjazdowy Petzl Stop 1  
Bloczek Petzl Tandem 1  
Uprząż Edelweiss Toxic 3  
Uprząż Petzl Simba 2  
Uprząż Petzl Pandion 2  
Uprząż Wild Country Vision Ziplock W 2  
Uprzaż Simond Easy 2 3  
Przyrząd asekuracyjny Petzl Grigri 1 1  
Przyrząd asekuracyjny Climbing Technology ClickUp 2  
Przyrząd asekuracyjny Wild Country VC Pro II 2  
Przyrząd asekuracyjny Skylotec TubE 1  
karabinek FF 5 Stalowe, zakręcane
karabinek DMM Aero 4  
karabinek Clog Super 12 HMS 3  
ekspres Black Diamond Quicksilver 6  

Stan sprzętu RSW z dnia 14.11.2014r.